top of page
alacson_edited_edited.png

NINJA
GAMES ISRAEL

ליגת  הנינג'ה הרשמית של ישראל

קידום ענף הנינג'ה בישראל ובעולם ע"י

יצירת סבב תחרויות מקצועיות תחת תקנון אחיד

 אשר מתבססות על עקרונות ספורטיבים בלבד ואינן

.תלויות בהפקת טלוויזיה וגורמים חיצוניים אחרים

:מטרת הליגה

ליגה 2024 לוגו שקיפות טקסט_edited_edited
bottom of page